Een site met boeken, nieuws, games, een chatbox, forum, trips & tricks en veel meer!
Home » Tips & Tricks » Veel gemaakte fouten

Veel gemaakte fouten

Gepubliceerd op 27 juli 2013 17:24

Cindy66

Is het gebeurt of gebeurd? 
Doorverwezen naar voltooid deelwoord look-a-likes.
Voorbeeld: Er gebeurt hier nooit iets. 
Gebeuren wordt hier gebruikt als persoonsvorm, dus is het stam+t.
Er is hier nooit iets gebeurd.
Gebeuren wordt hier gebruikt als voltooid deelwoord, dus is de laatste letter een d.
(de r zit niet in ’t sexy fokschaap en het kofschip x namelijk).

Is het wordt of word? 
Ik of je erachter is word en een ander (jij/ hij/ Anna/ de gemeente) is wordt.
Doorverwezen naar persoonsvorm tegenwoordige tijd.

Is het houd je zusje of houdt je zusje?
Het is houdt je zusje. Zie voor de uitleg hiervan.

Is het werdt of gepakdt?
De combinatie dt bestaat nooit in de verleden of voltooide tijd!
werd en gepakt
Is het gerend of gerent?
Het is gerend, dat hoor je wanneer je het langer maakt en met gebruik van ‘t sexy fokschaap.
Is het gekrabt of gekrabd?
Het is gekrabd, dat hoor je wanneer je het langer maakt en met gebruik van ‘t sexy fokschaap.

Is het gesurft of gesurfd?
Het is gesurft.

Is het maakte of maakten
- Enkelvoud (een persoon of groepsbenaming) krijgt een te 
- Meervoud (twee of meer) krijgt ten.

Is het antwoorde of antwoordde?
- antwoorden is een zwak werkwoord dat in de verleden tijd het achterplaksel de(n)krijgt achter de stam. Enkel een e toevoegen kan dus niet. Het is dus antwoordde. 

Wanneer schrijf je nu dubbel d of dubbel t?
Een dubbel d of t hoef je nooit zelf toe te voegen
Het is namelijk stam+ te(n) of stam+de(n) Als er toevallig een d of een t in de stam zit, hoef je hierdoor niet in de war te raken. 
Haasten > ik haastte me erg.
Raden > jij raadde het antwoord. 

Is het houd de dief of houdt de dief?
Hiervoor moet je kijken naar de gebiedende wijs; het is houd de dief. 
Zie hiervoor.

Geplaatst door Cindy66